گواهی

The Secong Batch of Single Champion Enterperise of Manufacturing Enterpeises in Shandong Provinceدومین دسته از شرکت های قهرمان منفرد شرکت های تولیدی در استان شاندونگ

Shandong high quality brandبرند شاندونگ با کیفیت بالا

Certificate of High and New Tech Enterpriseگواهی شرکت فناوری پیشرفته و جدید

Production License of Special Equipment People's Republic of Chinaمجوز تولید تجهیزات ویژه جمهوری خلق چین

Patentثبت اختراع

Patentثبت اختراع